Hela denna artikel är en annons

“Ett varumärke kan raseras på 24 timmar”

Fondförvaltaren Mats Andersson har investerat i börsnoterade företag i över tjugofem år. Aldrig tidigare har bolagens intresse för hållbarhet varit större.

– Det är högst upp på dagordningen, säger Mats Andersson.

Bolagens intresse för hållbarhetsfrågor, menar Mats Andersson, syns bland annat i bolagens rapportering som är långt mer omfattande och djupgående än tidigare.

Bild 1 av 2

Mats Andersson förvaltar Nordeas Småbolagsfond Norden och Nordea Nordic Stars.

Foto: H åkan FlankBild 2 av 2

Bolagens intresse för hållbarhetsfrågor, menar Mats Andersson, syns bland annat i bolagens rapportering som är långt mer omfattande och djupgående än tidigare.

Bild 1 av 2

Mats Andersson förvaltar Nordeas Småbolagsfond Norden och Nordea Nordic Stars.

Foto: H åkan FlankBild 2 av 2
Bolagens intresse för hållbarhetsfrågor, menar Mats Andersson, syns bland annat i bolagens rapportering som är långt mer omfattande och djupgående än tidigare.
Bolagens intresse för hållbarhetsfrågor, menar Mats Andersson, syns bland annat i bolagens rapportering som är långt mer omfattande och djupgående än tidigare.

Intresset för hållbarhetsfrågor, menar han, har vuxit fram hos bolagen under de senaste fem till sju åren, och i synnerhet under senare tid.

– Det har gått väldigt fort. Jag har varit med sedan 1996 och sett den här förändringen komma över tiden. Den medvetenhet som man nu ser hos bolagen har kommit progressivt de senaste åren, och det blir bara viktigare och viktigare för varje år, säger Mats Andersson, som förvaltar Nordeas Småbolagsfond Norden och Nordea Nordic Stars.

Mats Andersson förvaltar Nordeas Småbolagsfond Norden och Nordea Nordic Stars.
Mats Andersson förvaltar Nordeas Småbolagsfond Norden och Nordea Nordic Stars. Foto: H åkan Flank

Konsumenterna ställer högre krav

Även om namnet möjligen antyder något annat är småbolag, åtminstone ur fondmarknadens perspektiv, ofta relativt stora, och tidvis med en omsättning på flera miljarder kronor. Bolagens intresse för hållbarhetsfrågor, menar Mats Andersson, syns bland annat i bolagens rapportering som är långt mer omfattande och djupgående än tidigare.

Men i stor utsträckning handlar det om att bolagsledningarna också har förstått att konsumenterna ställer högre krav än tidigare.

– Du kan rasera ett varumärke på 24 timmar om du hanterar frågor fel, och det tar jättelång tid att reparera det. Om konsumenterna inte tycker att något är okej så är det extremt farligt för ett företag, och det här är bolagen i dag väldigt medvetna om, säger Mats Andersson.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons