Recension

FantasternaEtt uppvaknande ur det romantiska ruset

Under strecket
Publicerad
Annons

År 1857 utkom i Frankrike respektive Danmark två epokgörande romaner som båda kan sägas innebära en uppgörelse med romantikens romankonst och samtidigt början på ett nytt slags realistisk samhällsskildring. Den ena, Flauberts ”Madame Bovary”, handlar om en olycklig borgarfru som bedårats av romantisk romanläsning så att hon inte längre kan skilja mellan önskedröm och verklighet. Den andra, Hans Egede Schacks ”Fantasterna”, handlar om svärmiska unga fantaster som också de fått sin verklighetsuppfattning förvriden av romantisk läsning.

Bägge böckerna förebådar, såväl språkligt som ideologiskt, naturalismen och det moderna genombrottets litteratur, men de är i övrigt mycket olika. Flauberts är en tragisk undergångsskildring medan Schacks kan beskrivas som en satirisk bildningsroman, där en av fantasterna visserligen hamnar på dårhus men den andre, huvudpersonen, nyktrar till ur sitt romantiska rus och slutar som framgångsrik ämbetsman.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons