Annons

Unikt elbilsprojekt kopplas till 84 lägenheter

Digitaliseringen påverkar varje del av våra liv. För att bevisa hur det vardagliga livet kan effektiviseras och förändras med hjälp av digitaliseringen har BMW tillsammans med holländska staden Rotterdam nyss sjösatt ett unikt projekt.

Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid.

Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid.

Foto: BMW
För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3.

För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3.

Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid.

Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid.

Foto: BMW
Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid. Foto: BMW

Biltillverkare är i centrum av den digitala utvecklingen. I takt med att mobiltelefoner och andra wearables kopplar ihop världen i ett enormt nätverk måste bilar följa med utvecklingen.

– Traditionellt har kanske folk sett på oss som en ren biltillverkare. Men i takt med att bilanvändandet förändras i grunden förändras också beteenden kring hur en bil används. Förbränningsmotorn blir allt effektivare och miljövänligare, men på sikt kommer den ersättas av alternativa drivmedel, säger Oskar Södergren, kommunikationschef på BMW Group norra Europa.

Han fortsätter.

– När vi ser på utvecklingen så kommer den traditionella bilen finnas kvar men en rad andra tjänster och produkter kommer in på kartan, säger han och pekar bland annat på bilpoolstjänsten DriveNow som BMW lanserat tillsammans med biluthyrningsbolaget Sixt.

För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3.

För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3.

DriveNow bygger på att användare hyr bilar per minut och betalar för den tid de använder bilarna. Via en app kan användare hitta den närmsta bilen och helt enkelt gå dit och hämta den för att sedan lämna den på valfri parkeringsplats inom tjänstens område vid avslut. Det krävs inga kontor eller parkeringshus.

– I april lanserade vi vidareutvecklingen av konceptet, ReachNow i Seattle, där användarna till exempel i tillägg även erbjuds att addera sin egen bil till en bilpoolstjänst när de inte själva använder den, säger han.

Inte bara en bilproducent

BMW har inte enbart en vision att vara en bilproducent, menar Oskar Södergren. Målet är att erbjuda individuella mobilitetslösningar, tjänster vid sidan av det klassiska bilanvändandet. Framtidens mobilitet kommer att erbjuda fullt uppkopplade och självkörande lösningar som är miljömässigt hållbara.

För att kunna ge människor en bild av framtiden inleddes för några år sedan arbetet med ett unikt hus i holländska staden Rotterdam. Tillsammans med stadsplanerare och arkitekter byggdes en fastighet som är helt optimerad utifrån en hållbar och mobil framtid.

– Solceller installerades på taket för att förbättra energiåtgången och säkerställa att det är ren och grön el. Hela husets elförbrukning går inte på solel, men det är ett sätt att reducera förbrukning, säger Södergren.

För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3.

Särskild uppgift

Men solcellerna på taket har en särskild uppgift. För en av de unika fördelarna med huset är att alla de 84 lägenheterna som finns i fastigheten erbjuds ingå i en bilpool där flottan enbart består av elbilen BMW i3. Bilarna laddas i ett garage under fastigheten och energin som används för att ladda bilarna kommer från solcellerna på taket.

– Solenergi lagras i återanvända BMW i3 batterier i garaget. Under dagarna laddas batterierna och på nätterna laddas bilarna med föregående dags solenergi som lagrats i batterierna, säger Södergren.

Fastigheten invigdes i slutet av 2015 och än så länge har det gått för kort tid för att analysera hur de boende utnyttjar bilpoolstjänsten. Men Oskar Södergren menar att fastigheten är bra exempel på hur framtidens hållbara mobilitet i städer kan se ut.

– Det är ett unikt sätt att arbeta med arkitekter och stadsplanerare för att skapa ett koncept kring morgondagens mobilitet, säger han.

Annons
Detta är en annons från BMW, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.