”Ett totalhaveri är nära för vindkraften”

Elcertifikatssystemet har kollapsat. Vindkraftssverige tvingas nu stänga ner verken för att minska förlusterna. De aktörer som tidigt lyssnade på politikernas retorik och uppmaningar om en utbyggnad av vindkraft blir nu svikna och offrade, skriver representanter för vindkraftsbranschen.

Under strecket
Publicerad

Endast större investerare som gjort sina investeringar under senaste år och som bundit sitt pris i långa avtal kommer klara sig, skriver författarna.

Foto: Henrik Montgomery/TT (Arkiv)
Annons

Elcertifikatssystemet har kollapsat. De ­senaste dagarna har certifikatpriserna varit nere på 5–6 öre, en tredjedel mot för ett år sedan! För de som byggde vindkraft åren 2006–2012 behövs det en samlad ­intäkt om cirka 50 öre per kilowattimme vilket medför att dessa producenter nu varje timme gör en totalförlust om cirka 17 öre per kilowattimme orsakat av låga elpriser, tillsammans med de rekordlåga elcertifikatspriserna.

Det är en ekonomisk katastrof där de mindre ­aktörerna blir tvingade att sälja sina vindkraftverk med stora förluster och livslånga skulder som följd. Aktörer som tidigt lyssnade på politikernas retorik och uppmaningar om en utbyggnad av vindkraft, de blir nu svikna och offrade. Endast större investerare som gjort sina investeringar under senaste år och som bundit sitt pris i långa avtal kommer klara sig.

Annons
Annons
Annons