X
Annons
X
Recension

Skaramissalet. Studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek Ett titthål in i äldre medeltid

HANDSKRIFT | Kanske höll Erik den helige Skara­missalet i sina händer i mitten av 1100-talet. En ­åttondel av boken återstår och har stått emot tidens tand i två kraftiga träband. Det är en stor kultur­gärning att ge ut en kommenterad faksimilutgåva av Sveriges äldsta bokverk, skriver Dick Harrison.

Omkring år 1300 placerades två inbundna volymer i Skara domkyrkas bibliotek, volymer som allt sedan dess endast har kunnat beskådas av ytterst få utomstående och ickespecialister. Volymerna har stått emot tidens tand och gäller idag för att vara Sveriges äldsta bokverk. Sent omsider har de blivit föremål för en omfattande undersökning och gjorts tillgängliga för allmänheten i en diger och välillustrerad foliant: Skaramissalet. Här finns hela texten i faksimil, latinsk edition och svensk översättning, kompletterad med vetenskapliga analyser och engelska sammanfattningar.

Utgivningen av Skaramissalet är en stor kulturgärning som förtjänar att uppmärksammas långt utanför landets lilla krets av medel­tids- och kyrkohistoriker. Boken är ett veritabelt titthål in i äldre medeltid, i ett 1100-tal då Sverige nyligen hade kristnats men ännu inte fått en statsmakt värd namnet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X