Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Inger Enkvist: Ett system utan insikt om sin uppgift

Ledare kolumnister
[object Object]
Sveriges statsbudget. Fokuserad på det verkligt väsentliga? Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

I Sverige har staten under decennier för många betytt ”välfärdsstaten som delar ut bidrag”, men flyktingkris, terrorattacker i Paris, händelserna i Köln och ryska militärplan har plötsligt påmint oss om statens huvuduppgift att skydda sina medborgare fysiskt. Ingen annan aktör kan sköta militärt försvar, polis och rättsskipning, det vill säga medborgarnas skydd mot övergrepp från andra människor. Sverige agerar sedan länge som om alla människor ”egentligen” är snälla och vill oss väl, som om vi därför inte behöver skyddas och som om militär och polis inte behövs.

Efter fysiskt skydd kommer statens övergripande ansvar för landets infrastruktur, därför att vägar och järnvägar och även telefon-, tv- och internetkommunikation tydligt hör samman med ett speciellt territorium liksom beredskapen inför natur-katastrofer. Ytterligare en uppgift är undervisning och sjukvård, där det klart är statens uppgift att garantera att skolor och sjukhus finns tillgängliga över hela territoriet.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Svenskar associerade länge staten med höga skatter men också med hög kvalitet på de statliga prestationerna, och fram till 1960- och 1970-talen kunde staten rekrytera de skickligaste studenterna och dessa arbetade under tjänstemannaansvar, ett begrepp som Sverige slutade att använda i mitten av 1970-talet. I samband med den ekonomiska eufori som då rådde bestämde politikerna att staten skulle leverera fler och mer varierade tjänster och samtidigt erbjuda fler arbetstillfällen. Man kan tala om att Sverige vid den här tiden övergår från att vara en rätts- och utbildningsstat till en socialstat.

  Annons
  X

  Det som har hänt kan beskrivas som fartblindhet. Politikerna bedömde att inget militärt hot förelåg, så man kunde dra ner på försvaret. De tänkte sig att en välutbildad befolkning inte behövde någon stark polisiär närvaro. Det sparades på investeringar i infrastruktur, och skolornas och sjukvårdens uppgifter vidgades till att inbegripa sociala frågor.

  De omskakande händelserna under de senaste åren visar nu att försvaret och polisen är underdimensionerade och att staten har åtagit sig så mycket att den inte kan upprätthålla kvaliteten i centrala samhällsuppgifter.

  Det finns starka skäl att vara kritisk mot politiker och medier som låtit detta ske. Eftersom processen pågått under lång tid rör det sig inte om enskilda personer utan om en politisk miljö som tappat kompassriktningen och där inte heller medierna fullgjort sin kritiska roll utan snarare bidragit till utvecklingen. I dagens situation med hot av flera slag utgör den långdragna diskussionen om ytterligare pappamånad i föräldraförsäkringen en genant tydlig symbol för ett politiskt system som har förlorat insikten i vad som är väsentligt.

  Annons

  Sveriges statsbudget. Fokuserad på det verkligt väsentliga?

  Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X