Annons

Ett stort bakslag för Europas klimatpolitik

Det tyska beslutet att avveckla kärnkraften kommer att påverka Tysklands inställning till hur Europa och EU ska agera globalt när det gäller klimatmålen. Det är uppenbart att ambitionerna kommer att minska, skriver europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Under strecket
Publicerad

Miljöminister Norbert Röttgen och förbundskansler Angela Merkel.

Foto: MICHAEL SOHN/AP

Ett Tyskland som skapar ett större beroende till omvärldens, till exempel Rysslands gasproduktion, gynnar vare sig europeisk miljöpolitik eller säkerhetspolitik skriver Gunnar Hökmark (M).

Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

Det tyska beslutet om att avveckla kärnkraften till 2022 sätter det tyska samhället i samma hopplösa och meningslösa årtalsexercis som en gång det svenska. Hopplöst därför att nya energiformer inte uppfinns eller utvecklas på grund av årtal och meningslöst eftersom det är energipolitiken och den europeiska inre marknaden som skapar förutsättningar för energiproduktionens utveckling, inte ensidig stoppolitik. Det har det svenska samhället tydligt fått erfara.

Men det finns en viktig skillnad mellan Sveriges tidigare årtalsexercis och den som nu Tyskland träder in i. Den svenska avvecklingen var hela tiden beroende av tillförseln av svensk energiproduktion. Inte bara för att detta var en del av beslutets inriktning utan också för att den energipolitiska verkligheten var sådan. Det fanns ingen gemensam el- eller energimarknad. Ledningskapacitet och marknadsförutsättningar då var sådana att vi i grunden, även med import och export, var beroende av vår egen produktion.

Annons
Annons
Annons