Annons
X
Annons
X

Ett steg bort från den fria skolan

Ett antal nya lagar träder i kraft idag. Däribland skollagen som kommer att tillämpas från och med nästa år. En mindre uppmärksammad förändring är att det i praktiken kommer att bli omöjligt att inom ramen för skolsystemet undervisa barn i hemmet. Det är visserligen en möjlighet som redan idag utnyttjas av mycket få familjer, delvis eftersom kommunerna är restriktiva med att tillåta den.

Men det betyder inte att frågan kan avfärdas som oviktig. I synnerhet för det hundratal barn som berörs får lagändringen stora konsekvenser. Dessutom vore en diskussion om föräldrars rättigheter kontra lagstiftarens önskemål välkommen.

Argumentet att en mångfald av undervisningsformer bidrar till att utveckla skolan borde heller inte vara främmande för de borgerliga partier som 1992 klubbade igenom friskolereformen.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X