X
Annons
X

Ett starkare stöd till ideella skolor behövs

Framtiden för de ideella skolhuvudmännen är oviss vilket hotar mångfalden i skolväsendet. Men Sverige behöver fler, inte färre, fristående skolor som drivs på ideell grund. Vi föreslår därför att en statlig investeringsfond skapas för att förbättra förutsättningarna. Det skriver Jabar Amin (MP), utbildningspolitisk talesperson.

Miljöpartiet har sedan början av 90-talet varit pådrivande för ett rättvist regelverk för fristående skolor i Sverige. Genom friskolereformen har nya initiativ och nya idéer på skolans område bejakats – vilket inneburit att elevers behov och intressen kunnat tillmötesgås i större utsträckning än vad den gamla skolan klarade av. Fler elevers behov och intressen kan tillmötesgås när det finns fler aktörer som vill utveckla och driva svensk skola in i framtiden. Sverige behöver alla engagerade skolhuvudmän vi kan få.

De skolhuvudmän som drivs på ideell grund; föräldrakooperativ, stiftelser, föreningar med flera har varit centrala i den pedagogiska utvecklingen i svensk skola. Men framtiden för de ideella skolhuvudmännen är oviss och det är ett hot mot mångfalden i skolväsendet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X