Ett spel om nästan 30 miljarder

Avtalsrörelsen uppfattas ofta som ett obegripligt schackrande om futtigheter: en tiondels procent hit eller dit, en timmas arbetstidsförkortning eller en femtiolapp högre semesterlön. Ingenting kan vara mera fel. Avtalsrörelsen handlar om 25 till 30 miljarder kronor. Så mycket mer vill löntagarna ha för sina arbetsinsatser 2004.

Under strecket
Publicerad
Annons

Priset på arbete, lönekostnaderna, var cirka 1 100 miljarder kronor under 2003. De första dagarna i januari 2004 skall priset om-
förhandlas för drygt två miljoner löntagare inom det privata näringslivet.
Inom kommuner och landsting löper löneavtalen ytterligare ett år och de statligt anställda förhandlar om sina löner under hösten 2004.
Förutsättningarna för en lugn resa mot målet – avtal och arbetsfred – är långt ifrån idealiska när förhandlarna möts.

Det som fortsatt talar för lugn och stabilitet i avtalsförhandlingarna är den dystra konjunkturen och de osäkra framtidsutsikterna.
Den öppna arbetslösheten kring 5 procent och ytterligare ett par procent av arbetskraften i olika typer av program har dämpat lönekraven.
Insikten om att för höga löneökningar
leder till fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet är djup hos både fack och arbetsgivare.
Trots de många miljarderna i avtalspotten är det dock inte främst löneökningarnas storlek som är den största svårigheten under de kommande förhandlingarna.
Facken har unisont enats om tydliga låglönesatsningar och krav på individgarantier. Båda kraven får arbetsgivarna att gå i taket. De exakta yrkandena från arbetsgivarna är ännu inte kända.

Annons
Annons
Annons