”Ett skräckexempel på helt fel åtgärder”

Eftersom inrikesflyget och vägtrafiken kommer att vara fossilfria i framtiden i enlighet med de beslut som fattats blir det obegripligt vad 19 organisationer menar med att stoppa nya vägar och flygplatser för klimatets skull. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Under strecket
Publicerad
Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen.

Det finns många vägprojekt på Trafikverkets lista som visar stor samhällsekonomisk vinst när alla effekter räknas samman, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen.

Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT
Annons

ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid finansdepartementet) publicerade nyligen en rapport (Tänk efter före, ESO 2018:5) om vikten av att använda korrekta samhällsekonomiska konsekvensanalyser. När inte sådana görs kan åtgärder orsaka betydande skador på samhället utan att de avsedda effekterna uppnås. I rapporten beskrivs att det i efterhand framstår som obegripligt att vissa reformers konsekvenser inte kunnat förutses och det beskrivs hur forskningsgrundade samhällsekonomiska konsekvensanalyser bör genomföras. De metoder som beskrivs syftar till att kunna jämföra den samhällsekonomiska nyttan med den samhällsekonomiska kostnaden av en viss åtgärd.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons