Annons
X
Annons
X

Ett skott farligt nära den egna foten

REPLIK | BOSTADSPOLITIK

Bostadsminister Attefall med flera skriver på
Brännpunkt 23/2 under rubriken
Regeringen har en heltäckande bostadspolitik samtidigt som nya siffror från SCB visar på ett historiskt lågt byggande och en minskning med 14 procent av antalet påbörjade bostäder under 2011. När man läser SCB:s rapport och jämför med vad Attefall skriver kan man bara konstatera att ordet heltäckande sällan använts så felaktigt.

Enligt SCB påbörjades 151 studentbostäder i Sverige under 2011, den lägsta siffran på 16 år. Samtidigt konstateras att påbörjade bostäder för äldre ökar. Var finns skillnaden? Jo, i det faktum att regeringen infört, och sedermera förlängt, ett investeringsstöd för byggande av äldrebostäder, medan man tagit bort detsamma för studentbostäder. Grafen i SCB:s rapport kunde inte visat sambandet tydligare. Efter att stödet för att bygga studentbostäder togs bort störtdök byggandet från ungefär 2000 studentbostäder per år till det dryga 100-tal som vi befinner oss på nu.

Attefall med flera skriver att subventioner bara ”är för den som saknar bostadspolitik” vilket väl får ses som ett skott farligt nära den egna foten då hans eget departement i ett pressmeddelande så sent som 22 december 2011 slog fast att stödet för att bygga äldreboenden bör förlängas på grund av den höga efterfrågan att ta del av stödet.

Annons
X

Att generella subventioner för hela bostadsmarknaden innebär en oönskad ryckighet, som Attefall beskriver det, är säkert riktigt. Dock kan man inte dra hela bostadsmarknaden över en och samma kam, vilket regeringen uppenbarligen insett när det gäller bostäder för äldre. Varför inte också göra det för andra grupper som lider av en skriande bostadsbrist, nämligen studenterna.

Sverige må ha byggt hälften så mycket som sina nordiska grannar, vilket ofta påpekas. Anledningarna till varför det byggs mer nämns dock aldrig, men i såväl Danmark som Norge finns statligt stöd för att bygga. I Norge sköt staten nyligen till 242 miljoner kronor för att bygga 1 000 nya studentbostäder under 2012. Det är mer än 6 gånger fler bostäder än vad som påbörjades i Sverige 2011.

Även om Attefall kapitulerar och skriver att det är omöjligt att bygga bort hela bostadsbristen visar våra nordiska grannar att man trots allt kan komma en bit på vägen. Det finns verktyg att använda, det krävs dock en vilja att också använda dem.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  MARTIN JOHANSSON

  tf generalsekreterare Studentbostadsföretagen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X