Ett samarbete kan ha strategiskt värde

Under strecket
Publicerad
Annons

Förr eller senare kommer frågan om Turkiets medlemskap i EU att ställas på sin spets. Kommer islam att utgöra ett avgörande hinder den dag ett turkiskt medlemskap på allvar aktualiseras? En och annan politiker inom EU skulle som bekant helst se att EU förblev en kristen klubb. Faktum är dock att EU redan har starka inslag av islam. Över tio miljoner muslimer är bosatta inom EU, de flesta i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien. Vilket budskap skulle EU sända till sina egna muslimer om man avvisade Turkiet på grund av islam?

Tvärtom har man i väst gjort sitt bästa för att förklara för världens muslimer att man hyser respekt för deras religion. Kampen mot terrorismen och försöken att främja demokrati i arabvärlden får inte ses som ett korståg mot islam, framhåller man. I USA:s ögon har Turkiet intagit en särställning. Man har nämligen länge hoppats att Turkiet med sitt sekulära och demokratiska statsskick ska utgöra ett föredöme för andra muslimska länder. I vilken mån har Irakkriget förändrat situationen? Förmodligen vill Washington att Irak så småningom ska bli en ännu tydligare förebild än Turkiet för den muslimska världen. Teoretiskt skulle en demokratisk, sekulär, multietnisk, oljerik, oberoende men västvänlig regim i Bagdad kunna utgöra en lockande modell för andra arabstater. Där är vi dock ännu inte.

Annons
Annons
Annons