Annons

Yukiko Duke:Ett säkert tecken på språklig förfining

Den 6 februari, den venetianske boktryckaren Aldus Manutius dödsdag, har utnämnts till semikolonets dag.
Den 6 februari, den venetianske boktryckaren Aldus Manutius dödsdag, har utnämnts till semikolonets dag.

"En grafisk styggelse", "ett förklätt komma med en förödande tyngd", "en transvestitisk hermafrodit" – inget annat skiljetecken väcker lika starka känslor som semikolonet. En ny bok sammanfattar det så ofta missförstådda tecknets historia.

Under strecket
Publicerad

Vad är det som gör att jag blir så nervös när jag ska använda mig av semikolon? I nio fall av tio slutar det med att jag skriver in ett komma eller en punkt i stället. Ändå ekar reglerna i min gamla, nötta ”Svenska språkregler” i huvudet: 

”Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om man ska använda semikolon i stället för punkt eller komma. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem.” 

Annons
Annons
Annons