Annons

Ett resonemang som leder fel

Under strecket
Publicerad

Att vilja grunda policybeslut på empiri är klokt, då en politik grundad på missuppfattningar riskerar att leda till att resurser satsas på sådant som inte gör miljön bättre.

Tyvärr riskerar Wijkman och Rockström att med sitt resonemang leda politiken fel (
Brännpunkt 5/12). Både verklighetsbeskrivningen – påståendet att råvaror tar slut – och slutsatserna – att det behövs en helt ny typ av ekonomi – saknar stöd. Det finns i dag inga exempel på råvaror som har tagit slut. Prismekanismerna har alltid sett till att utbudet har motsvarat efterfrågan. Ett högre pris på exempelvis olja, eller fosfor som Wijkman och Rockström varnar för, innebär ett ökat utbud genom att företag investerar i nyproduktion. Det innebär också en minskad efterfrågan, när man utvecklar alternativ eller minskar användandet.

Annons
Annons
Annons