Annons

Ett rasbiologiskt forskningsinstitut

|Ursprungligen publicerad under strecket i SvD den 20 november 1918|

Publicerad

Upprättandet av ett svenskt rasbiologiskt forskningsinstitut har länge utgjort ett önskemål inom vetenskapligt och socialt intresserade kretsar i vårt land. Under den senaste tiden ha kraftiga röster höjts, som yrkat på att redan inom en snar framtid åtgärder för förverkligande av detta önskemål vidtagas. Det är att hoppas att dessa planer vinna det understöd de förtjäna.

Det finnes ingen ny idé som ej mötes av motstånd. I detta fall kan man dock tryggt våga påstå att det motstånd, som möjligen skulle resas mot ett försök att äntligen realisera en plan som hittills ej haft någon fast form, i alldeles övervägande grad bottnar i bristande insikt om vad saken verkligen gäller. Det är beklagligt, ehuru på samma gånga ganska förklarligt, att talrika bildade personer, ja även en del biologer och läkare, ha en dunkel eller fullständigt skev föreställning om rasbiologien och dess mål.

Annons
Annons
Annons