Annons

Ett problem om vården blir tystare

Det finns ett stort intresse hos allmänheten att ta del av vad som händer inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdspersonal behöver veta att det finns gånger när det kan vara av vikt att de medverkar. Det skriver Ann-Sofie Magnusson, doktor i journalistik.

Under strecket
Publicerad

Det är något konstigt i Sverige; å ena sidan tror sjukvårdspersonal att de aldrig får tala med journalister utan måste hänvisa till informationsavdelning, å andra medverkar hälso- och sjukvårdspersonal i realityserier i tv.

Lämpligheten med realityserier i sjukhusmiljö har debatterats. Kritik har framförts om att patienters utsatthet ökar i en redan sårbar situation. Såväl Svensk sjuksköterskeförening som Läkaresällskapet och ledamöter och sakkunniga i Statens medicinsketiska råd har gjort tydliga markeringar mot denna typ av realityserier. Att etiska aspekter behöver beaktas håller jag med om, men debatten bör inte stanna vid realityserier i sjukhusmiljö. Hälso- och sjukvårdspersonals medverkan i medier är angeläget att diskutera ur fler aspekter. Jag menar att det också är ett problem att hälso- och sjukvårdspersonal inte tror att de får prata med journalister.

Annons
Annons
Annons