Annons

”Ett nödvändigt beslut att stoppa fisket”

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nej, våra organisationer är inte ”ett hot mot torsken”. Istället är ett torskfiskestopp helt nödvändigt för att rädda torsken i Östersjön och därmed också det långsiktiga fisket, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och WWF i en replik.

Under strecket
Publicerad

Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Världsnaturfonden WWF har i flera år lyft problemet med Östersjöns östra torskbestånd. Senast i en skrivelse i april till svenska regeringen med uppmaning att verka för ett omedelbart stopp av allt torskfiske i östra Östersjön. Internationella havsforskningsrådet, ICES, har nu också rekommenderat att inget fiske bör bedrivas på det östra beståndet år 2020. Enligt forskarna är läget så kritiskt att torskens förmåga att föröka sig allvarligt hotas.

Situationen har länge varit kritisk av flera olika anledningar. Men det överfiske som skett på beståndet sedan slutet av 80-talet är huvudorsaken till den stora nedgången. Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO tolkar, som vi ser det, termen överfiske som att enskilda fiskare skuldbeläggs för nedgången av fiskbestånden (SvD Debatt 28/5). Det är inte det vi menar. Problemet ligger i att fiskekvoterna kontinuerligt sätts över ICES-rådgivningen och rekommendationer om fiskestopp ignoreras gång på gång av ansvariga ministrar. Det är alltså inte enskilda fiskare utan politiska beslut som är orsaken till överfisket.

Annons
Annons
Annons