Annons

Ett nej försämrar budgetläget

Under strecket
SvD
Publicerad

Budgetförhandlingar har utbrutit mellan regeringen och dess stödpartier. Enligt förljudanden vill socialdemokraterna svika uppgörelsen om så kallad grön skatteväxling, så att en mångmiljardsatsning kan reduceras till mer symboliska summor. I sak vore det bra. Det återstår att se vad ännu ett brutet löfte kan få för parlamentariska konsekvenser, men grundtipset är förstås att småpartierna under stånk och stön ändå lägger sig. Att försämra läget för den elintensiva industrin är inget lysande krav att gå till nyval på. Mer oroande är ryktet om de små budgetmarginaler som planeras. Budgettrixandet har under de senaste årens svaga tillväxt inte stärkt tilltron till processen, och värre kan det bli. Att döma av Konjunkturinstitutets bedömningar i den rapport som presenterades i torsdags finns även vid en viss förbättring av konjunkturläget under nästa år uppenbara risker. När det gäller sysselsättningsgraden räknar KI med fortsatt nedgång, från 78,2 procent 2001 till 77,5 för 2005. Och även om striktare sjukskrivningspraxis slår igenom är ”tillströmningen till aktivitets- och sjukersättning dock fortsatt hög. Den sammantagna ohälsan fortsätter därför att stiga.”

För att inte tala om vilka påfrestningar det skapar på budgeten. KI gör bedömningen att statsutgifterna i år överskrider taket med fem miljarder och att det krävs nya åtgärder för att förhindra en upprepning nästa år. Samtidigt har man räknat in pluseffekterna av ett ja till euron, med en knytkurs på nio kronor, vilket ”ger en ytterligare expansiv effekt på den inhemska efterfrågan genom lägre kreditmarknadsräntor”. Men om det blir ett nej? KI ger en del av svaret: konjunkturuppgången motverkas, inga sänkta långräntor, svagare konsumtions- och investeringsökning. Vi får lita till draghjälp från USA.

Annons
Annons
Annons