Annons

Ett misstag av Lööf att bara ställa frågor

Krisen kring Centerpartiet och Annie Lööf hanterades genom öppenhet och genom att partiledaren själv inte haft del i arbetet med idéprogrammet. Men det är ett misstag att inte vilja eller kunna ta den politiska ledningen. Öppenhet är bra, men en politisk ledare måste göra mer än ställa frågor, skriver pr-konsulten Hans Vindeland.

Under strecket
Publicerad

Mediedrevet kring Centerpartiets idéprogram och vilka liberala tankar Annie Lööf haft i sin ungdom har dominerat den politiska rapporteringen veckan som gick. Det finns goda skäl att medialt rapportera om ett tidigare bondeförbund som utvecklar nyliberala idéer som införandet av en plattskatt eller förslag om ”en så liten stat som möjligt”. Dock illustrerar det mediala fokuset en av vår tids stora politiska utmaningar där vi håller på att skapa en generation av politiska copy writers snarare än politiska tänkare.

När Centerpartiet före jul kallade till presskonferens för att presentera utgångspunkter för sitt idéprogram var vi många som var förvånade över förslag om månggifte, avskaffad skolplikt och platt skatt. Hur liberalt kan ett före detta bondeförbund bli innan traktorerna börjar rulla mot Stockholm? Dock skötte man det kommunikativt mycket väl och insåg att den interna diskussionen skulle bli stor. Programmet redovisades därför öppet istället för att invänta att det läcktes till medierna från stridslystna partiföreträdare. Kommunikativt var man även tydlig med hur processen framåt såg ut där alla centerpartister får möjlighet ge sin input fram till den 5 februari, före partistyrelsen sätter ned styråran den 15 februari och sammanställer förlag till idéprogram för extra stämman i Upplands Väsby 22–24 mars.

Annons
Annons
Annons