Annons

Ett måste för Parisresenären

Under strecket
Publicerad

boklåda | Historisk stadsguide Om man reser till en stad så inpyrd med historia som Paris så är det självfallet bäst att vara ordentligt påläst - att med hjälp av historiekunskaper känna historiens välbekanta vingslag höjer onekligen besökets värde. Historiska Media låter översätta Windrush Press utmärkta serie med historiska stads- och landsguider. I den finns nu Robert Coles Historisk guide till Paris (övers. Lennart Forsman, 328 s, ca 220:-). Det rör sig om en i högsta grad användbar guide, skriven av en amerikansk professor i modern europeisk historia. Men den bör nog inte sträckläsas, ty Cole är en veritabel kalenderbitare och förtecknar snart sagt allting som finns att förtecknas om Paris märkliga och mäktiga historia från antiken till våra dagar. Det kan emellanåt bli väl mycket av det goda. I det rika materialet finns det gott om lustiga anekdoter, fascinerande personporträtt, gloire och misär, flärd och elände, så som det alltid varit i Paris. Emellertid irriteras jag av ett litet för stort antal sakfel i faktarikedomen. Möjligen får några av dessa skrivas på översättarens konto.

Annons

Så sägs det att Robespierre & co avrättades på natten efter Thermidorkuppen; i själva verket skedde avrättningarna på sen förmiddagstid påföljande dag. Att Robespierre skadades i käken vid ett självmordsförsök anses numera vederlagt av forskarna. Påståendet att kungen ställdes inför rätta 1992 få väl med största sannolikhet tryckfelsnisse lastas för. Dock var Danton och Desmoulins inte herbertister och Fouquier-Tinville inte ”folkdomare” utan allmän åklagare vid revolutionstribunalen. En värre groda är upplysningen om att de tillfångatagna kommunarderna under Pariskommunens sista dagar arkebuserades mot Pére Lachaise-kyrkogårdens mur av federalisterna. Det var ju kommunarderna som var federalister och avrättades av armén. Än i dag kallas muren för ”de federerades mur” och en stor minnesplakett bär inskriptionen ”Aux morts de la commune 21-28 mai 1871.” Fortfarande äger minneshögtidligheter rum den 18 mars och den 27 maj, då arbetarrörelsen och vänstern hyllar de som föll i detta misslyckade och mytomspunna uppror.

Annons
Annons
Annons