Annons

Ett lugn som får livets stormar att bedarra

Att möta motgångar och negativa känslor med orubbligt lugn är bästa vägen till sinnesro, enligt de gamla stoikerna. I en ny bok skildras stoicismens levnadsråd som högst relevanta för dagens moderna människa.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Stoicismen var en av de populäraste åsiktsriktningarna under senantiken. Ett flertal filosofskolor grundades under silveråldern (14–180 e Kr) med stoiker som lärare. Att man skall möta livets skiften med lugn oberördhet är fortfarande en ståndpunkt som många vill göra till sin eftersom den sägs leda till sinnesro. Ett tillstånd som var stoikernas yttersta mål. För att nå dit gäller det att bemästra och helst avskaffa negativa emotioner som vrede, sorg, oro och fruktan. Lyckas man med det akrobatnumret växer glädjen inom en. Misslyckas man är det bara att återuppta den eviga kampen att nå utöver sig själv och villkorens skrankor.

Detta påminner i hög grad om vad som sker vid kognitiv beteendeterapi. Behandlingen vid KBT går ut på att patienten skall komma tillrätta med fobier och tvångssyndrom. Det gäller att förändra hennes tankar, vanor och allmänna beteende så att hon kan lära sig att leva ett bättre liv. Den rena kognitiva terapin à la Aaron Beck som kan handla om att bota en patient med depressioner är då den ena länken. Den andra är beprövad gammal beteendeterapi där syftet är att identifiera de omedvetna processer som styr mänskligt beteende. I ”Acceptance and commitment therapy” (ACT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) som praktiseras allmänt nu på 2000-talet försöker man inte förändra kognitioner utan strävar efter att få patienten att helt enkelt acceptera sina tankar.

Annons
Annons
Annons