Ett kidnappningsförsök under trettioåriga kriget

Ferdinand III (1608-1657). Bilden är beskuren.
Ferdinand III (1608-1657). Bilden är beskuren. Foto: IBL

Det sägs att Johan Banér kort tid före sin död försökte kidnappa kejsaren och få slut på trettioåriga kriget. Vad var det som hände?

Under strecket
Publicerad
Annons

Det som hände var att svenskar, fransmän och protestantiska tyskar var frustrerade över svårigheterna att samarbeta i fält – de var allierade men grälade ideligen – samtidigt som något så ovanligt som en alltysk riksdag, en Reichstag, sammanträdde. Inte bara kejsaren utan en stor majoritet av landets befolkning ville ha ett slut på plundringar, kontributioner och belägringar, men trots att kejsaren slutit fred med flertalet tyska fiender hade kriget inte slutat.

Under de senaste fem åren hade läget snarare förvärrats. Vid ett kurfurstemöte i början av 1640 kom man därför överens om behovet av en riksdag, den första sedan 1613, och i september infann sig delegaterna i Regensburg under kejsar Ferdinand III:s ledning. Åtskilliga mötesdeltagare önskade se ordningen från tiden före krigsutbrottet 1618 återställd. Ivriga röster höjdes för att amnesti skulle erbjudas samtliga krigiska parter. Inget kunde vara viktigare än att återställa freden. Diskussionerna drog ut på tiden i månader, det blev vinter och den svenske överbefälhavaren Johan Banér såg sin chans.

Annons
Annons
Annons