Annons
X
Annons
X

Ett kärnhus som måste bli mindre

Debatten om kommuners prioriteringar är angelägen. Men viktigare är ett samtal om att effektivisera välfärdens kärna. Däri ligger en del av lösningen på kommunkrisen.

I veckan har en viktig men tyvärr något bortglömd debatt tagit ny fart. Den om vad det blir av skattemedlen och om medborgarna får valuta för pengarna som de varje månad betalar in till offentligheten.

Tankesmedjan Timbros förslag att avskaffa, eller åtminstone kraftigt begränsa, kommunala kultur- och fritidsnämnder har satt sökarljuset på hur krisdrabbade kommuner tillåter sig att prioritera mindre nödvändiga projekt framför satsningar på välfärdens kärna. Det är ett angeläget perspektiv på kommunekonomin, men samtidigt skymmer det mer brännande frågor.

När de kommunala organisationerna har bemött kritiken har de kunnat komma undan genom att påpeka att sådant som flyktingmottagning och miljöskydd faller under det som Timbro vill skära bort. Senast var det Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape som framhöll just detta. Då behöver man inte svara på någonting mycket mer centralt, och som även Timbro har förbisett: varför skulle man istället inte kunna genomföra betydande effektiviseringar, också i välfärdens kärna?

Annons
X

Helt säkert ligger en stor del av förklaringen till många kommuners ekonomiska svårigheter i en vildvuxen och ineffektiv välfärdsservice. Som SKL:s egen utredning
Välfärdsmysteriet? (2008) visar har till exempel kostnader i äldreomsorgen ökat kraftigt under senare år samtidigt som antalet utförda prestationer praktiskt taget är oförändrat. Men det behövs inga stapeldiagram för att förstå det. Alla med någon som helst insyn i äldreomsorgen, anhöriga som orkar bråka sig till bättre vård av sina gamla från välfärdsbyråkrater, vet att det förhåller sig på det här sättet.

Att det även i den kommunala skolan finns stora uppstramningsbehov är knappast heller någon hemlighet. Offentliganställda lärares tidsanvändning utvärderas sällan eller aldrig trots att kostnaderna fortsätter att rinna iväg.

Mot denna bakgrund är det, för såväl kommunernas som skattebetalarnas skull, rimligt att ha en allvarlig diskussion om den nuvarande strukturen i välfärdens kärna. Det är framför allt detta som kommundebatten borde handla om.

Genom att driva igenom övergripande effektiviseringsprogram skulle flera av Sveriges kommuner inte bara kunna sänka sina utgifter, och därmed klara av krisen, utan även ge bättre avkastning till medborgarna i termer av högre kvalitet i skola och omsorg. Välfärdens kärna måste helt enkelt bli mer kärnfull.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X