Ett känsligt år för Kina - men tillväxt väntas

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett känsligt år har inletts i Kina. Just som den tuffa anpassningen till medlemskapet i WTO ska ta fart har den ekonomiska tillväxten blivit mindre stark än på länge.
Samtidigt ska en ny generation ta över landets högsta politiska poster. Namnen på de nya ledarna är redan i princip klara, men maktskiftet väntas ändå innebära en ökad osäkerhet en tid framåt.
Många ekonomer tvivlar nu på att Kina klarar målet att hålla kvar den officiella BNP-tillväxten på 7 procent i år. Kina dras med stora överskott i produktionen "snart sagt överallt", som en observatör uttrycker det.
Mycket hänger givetvis på när och hur det vänder i USA:s ekonomi och i världshandeln - även om Kina inte är lika beroende av den amerikanska utvecklingen som de stora högteknikexportörerna Sydkorea, Taiwan och Singapore.
På den kinesiska börsfronten präglades år 2001 av en kluven utveckling.
Hongkongbörsen, Asiens näst största aktiemarknad, sjönk med nästan 25 procent. I Hongkong finns många av de tunga kinesiska börsbolagen noterade. Men där inleddes ändå en påtaglig återhämtning under hösten.

Annons

Kraftiga kursfall präglade också Kinas marknad för A-aktier, som bara får handlas av kineser med inhemsk valuta.
Men för kinesiska B-aktier, som handlas i hårdvaluta, blev det gångna året hett. När den handeln öppnades för kinesiska placerare i början av 2001 utbröt en vild rusning, och B-aktiernas index mer än fördubblades.
En orsak till den häftiga uppgången var att tillgången på B-aktier är knapp och omsättningen förhållandevis liten. Häromdagen omsatte hela B-aktiemarknaden i Shanghai inte mer pengar än handeln med Skandia-aktier på Stockholmsbörsen. B-aktierna på Shenzhenbörsen vid gränsen till Hongkong omsatte samma dag mindre än Telia-aktien.
Rallyt på Kinas B-aktiemarknader bröts redan till sommaren och kurserna dämpades. Men kursnivån låg ändå vida högre vid årets slut än vid dess början.
När placerare nu försöker förutspå utvecklingen i år är Kinas inträde i Världshandelsorganisationen WTO den förmodligen tyngsta faktorn. Den första tidens anpassning till WTO väntas bli mycket smärtsam, men på längre sikt kan inträdet få mer positiva effekter.
Tiotals miljoner statsanställda fruktar att bli av med arbetet, liksom många miljoner i privata industrier och i lantbruket.
För att rusta sig inför den hårdare konkurrensen väntas kinesiska företag jaga kostnader på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan leda till deflationistiska effekter, påpekar en analytiker.
Välkända risker finns också kvar: sociala spänningar, gapande klyftor mellan kustregioner och inlandet, korruptionen, med mera. Dessutom växer hotet om aids-epidemier i världens folkrikaste land.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons