”Ett helt orealistiskt förslag om rabatter”

Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ödsla energi på orealistiska förslag, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Claudio Skubla

Annons

Svenska Taxiförbundet delar Karl Henrikssons (KD), Stockholms läns landsting, uppfattning om att det krävs nya grepp för att få fler människor i Stockholms län att välja kollektivt resande istället för resor med egen bil.

Som en del av kollektivtrafiken har taxi en stor och viktig roll i denna förändring. Vi kommer därför att driva på för att få ett system som ger ökad framkomlighet, mindre utsläpp och som stärker hushållens privatekonomi. Dialogen om framtidens urbana mobilitet måste dock bygga på ekonomiskt försvarbara förslag.

Annons
Annons
Annons