Annons
X
Annons
X

”Ett fuskarbete som inte bör ges stöd”

MSB har visat en skrämmande omedvetenhet om vetenskapssamhällets kvalitetsstandarder. Och det hjälper ingen. Det skriver Andreas Önnerfors, docent i Idé- & lärdomshistoria, i en replik om den omdiskuterade rapporten om islamism.

Foto: Drago Prvulovic/TT

REPLIK | MSB-RAPPORTEN

En rad debattörer försvarar i ett inlägg författarna till MSB:s så kallade ”förstudie” om muslimska brödraskapet i Sverige. Inlägget kretsar kring ett bedrägligt argument, att det skulle finnas lägre krav på vetenskaplighet i en ”förstudie” än i ett vetenskapligt projekt. Detta skulle ursäkta grova brister och låta oss förstå varför en docent, en disputerad doktor och en filosofie kandidat levererar ett underlag som aldrig skulle bli godkänt som en inlämningsuppgift vid ett svenskt universitet.

För det första: författarna kallar sin text inte ens en förstudie, i alla fall inte i det skriftliga underlag som publicerats av MSB. De är således inte alls ”tydliga med att texten är en förstudie”. Tvärtom berättar de aldrig vilken typ av text rapporten egentligen är och döljer den i kvasi-akademiska termer till exempel genom att skriva ett ”metodavsnitt” som inte är ett metodavsnitt. Ingen har hittills förklarat vad de menar när de där exempelvis skriver ”teoretisk erfarenhet”. Därför att denna så kallade metod inte finns.

Denna etikettsdiskussion är endast avledande. Att försvara bristande vetenskaplig kvalité genom att tala om etiketter är försåtligt. Speciellt förvånad är jag över att en representant för Humanisterna hellre ser en ovetenskaplig text passera som ett viktigt inlägg, snarare än att försvara upplyst och intellektuell hederlighet, i en redan extremt polariserad samhällsdebatt. Detta måste gälla oavsett rapportens innehåll, vare sig den skulle handla om ryska fake-nyheter, rymdinvasioner eller skånsk separatism.

Annons
X

Påståendet att även en vetenskaplig solid rapport skulle ha ”sågats” på grund av ämnesvalet närmar sig löjets gräns. Det skulle betyda att man inte alls behöver anstränga sig för att möta ens de minsta kraven för vetenskaplighet när man skriver om religion och politik i Sverige. Så är det naturligtvis inte och det sänder helt fel signaler. Alla publikationer offentliggörs under premissen att de måste kunna tåla offentlig granskning. Och det måste författarna rimligtvis varit medvetna om, i synnerhet då ger sken av att vara professionella akademiker, skriver om en diffus hotbild och pekar ut en speciell grupp i samhället.

Hur MSB som svensk myndighet kunde beställa en rapport som självuppfyller sina ledande uppdragsmål är både märkligt och djupt oansvarigt. Detta inte minst med tanke på att det handlar om rikets säkerhet och att ett uppenbart fuskarbete arvoderades ett orimligt högt arvode på nära en kvarts miljon kronor. MSB har visat en skrämmande omedvetenhet om vetenskapssamhällets kvalitetsstandarder. Och det hjälper ingen.

För att vara tydlig ifrågasätter jag inte debattörernas egna negativa erfarenheter och upplevelser av förtryck i religionens namn, som självfallet förekommer och är ett allvarligt problem i ett öppet samhälle. Men om man vill belysa möjliga hot mot det svenska samhället är det fel väg att gå att stödja och uppmuntra fuskarbete dold bakom en etikettdiskussion.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Andreas Önnerfors

  docent i Idé- & lärdomshistoria, Göteborgs universitet

  Andreas Önnerfors Foto: Privat
  Muslimska Brödraskapet – eller: att anklaga utan bevis! ligator.wordpress.com Undermålig forskning i svensk myndighetsrapport religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se
  Annons
  Foto: Drago Prvulovic/TT Bild 1 av 2

  Andreas Önnerfors

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X