Ruth Lötmarker:Ett franskt slag för 1800-talets brittiska tankar

Michel Onfray ägnar den näst sista delen av sin ”filosofiska mothistoria” åt 1800-talet och utilitarismen hos Jeremy Bentham, John Stuart Mill, men också Robert Owen och hans radikala idéer – tänkare som haft föga inflytande i Frankrike, där den tyska idealismen dominerat.

Publicerad
Annons

I sitt stora projekt att presentera en filosofins mothistoria är filosofen Michel Onfray framme vid sin femte volym, med titeln L’eudémonisme social (Strävan efter samhällelig lycka; Grasset, 346 s). Den ägnas helt åt 1800-talet, ett sekel då filosofi och politik var mer sammanflätade än vad som tidigare varit fallet. I oskyldig ton inleder Onfray med frågan varför detta århundrade ofta karakteriserats som det mest stupida bland århundraden. Hur kan ett sådant yttrande fällas om ett sekel som inleds av Fichte, Hegel och Schelling för att avslutas med Freud, Bergson och Husserl? Onfrays svar är givet. Omdömet kom från högerreaktionärt håll inför de omvälvande politiska rörelser som växte fram, socialism, kommunism och anarkism. Dessa var motkrafter till den rådande ekonomiska liberalismen som följt i industrialismens spår med dess exploatering av arbetarna, inklusive kvinnor och barn.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons