Annons

Ett försök att till varje pris skydda statsråden

Den som inte kan tåla kritik har mycket svårt att lära något nytt och utvecklas. Då fastnar man i en skev självbild av hur verkligheten ser ut och stagnerar. Det skriver Sven-Erik Österberg (S), Peter Eriksson (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) i en replik angående Konstitutionsutskottets kritik mot regeringen.

Publicerad
Sven-Erik Österberg, Peter Eriksson och Mia von Sydow Mölleby.
Sven-Erik Österberg, Peter Eriksson och Mia von Sydow Mölleby. Foto: SCANPIX

Konstitutionsutskottet har en av det parlamentariska systemets viktigaste uppgifter – att granska den verkställande makten. Vi som är ledamöter i utskottet har en alldeles speciell uppgift som riksdagen gett oss, att på rent konstitutionell grund, inte politisk, granska regeringen. Vi, liksom alla andra ledamöter i utskottet har ett lika stort personligt ansvar för detta. Men när vi ser hur företrädare för regeringspartierna agerar frågar vi oss hur man fullföljer sin grundlagsfästa uppgift?

Sven-Erik Österberg, Peter Eriksson och Mia von Sydow Mölleby.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons