Annons

Ett förenklat sätt att se på eleverna

Under strecket
Publicerad

Utmaningarna för den svenska skolan kan inte mötas med en quick-fix. Det tar tid att återställa en väl fungerande skola. En bra skolpolitik måste ta hänsyn till flera olika perspektiv. Skolans kärnverksamhet är det som sker i klassrummet. I debatten behöver vi fokusera på det som är verkligt viktigt – att återupprätta en utbildningstradition i Sverige som ger förutsättningar för riktigt bra undervisning i klassrummet. Vi behöver kort sagt utveckla en långsiktigt hållbar skolpolitik som ger bästa tänkbara förutsättningar för lärare att bedriva en effektiv och högkvalitativ undervisning ute i landets alla skolor.

Men de elever som idag går i skolor där kvaliteten på undervisningen är så låg att de inte får med sig de nödvändiga kunskaper de behöver för vuxenlivet har inte tid att vänta på de långsiktiga lösningarna. Deras skoltid är nu. Därför slår kritiken från fem gymnasielärare snett (
Brännpunkt 31/8).

Annons
Annons
Annons