Annons
X
Annons
X

Ett förenklat sätt att se på eleverna

SLUTREPLIK | SKOLAN

Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som uppvärderar skolan.
Annika Eclund

Utmaningarna för den svenska skolan kan inte mötas med en quick-fix. Det tar tid att återställa en väl fungerande skola. En bra skolpolitik måste ta hänsyn till flera olika perspektiv. Skolans kärnverksamhet är det som sker i klassrummet. I debatten behöver vi fokusera på det som är verkligt viktigt – att återupprätta en utbildningstradition i Sverige som ger förutsättningar för riktigt bra undervisning i klassrummet. Vi behöver kort sagt utveckla en långsiktigt hållbar skolpolitik som ger bästa tänkbara förutsättningar för lärare att bedriva en effektiv och högkvalitativ undervisning ute i landets alla skolor.

Men de elever som idag går i skolor där kvaliteten på undervisningen är så låg att de inte får med sig de nödvändiga kunskaper de behöver för vuxenlivet har inte tid att vänta på de långsiktiga lösningarna. Deras skoltid är nu. Därför slår kritiken från fem gymnasielärare snett (
Brännpunkt 31/8).

Annons
X

Skolinspektionen har i uppdrag att kontrollera att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen jobbar aktivt för att uppsatta mål nås och alliansregeringen har gett myndigheten fler verktyg att jobba med. Vi tror att detta i sig kommer få viss effekt.

Det är positivt att rätten att bedriva skolverksamhet prövas och att tillståndet kan dras in. Dels för att skydda elever från verksamhet som inte håller måttet, dels för att det sätter fokus på vikten av en väl fungerande pedagogisk verksamhet och lärmiljö. Olika socioekonomiska förutsättningar kräver alternativa sätt att nyttja kompetens och resurser. Att stigmatisera en viss grupp av barn och ungdomar under samlingsnamnet problemelever är ett alltför förenklat resonemang.

Om inte vuxenvärlden och samhället i stort värderar skola, kunskap, ansträngning, disciplin och respekterar lärarnas auktoritet – hur kan vi då tro att våra barn och unga ska göra det? Oavsett var vi växer upp och i vilket område vi går i skola ska vi skapa goda förutsättningar för en bra undervisningsmiljö.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som uppvärderar skolan. Då kan vi inte acceptera att vissa barn år efter år får gå i en skola som inte fungerar. På lång sikt behöver vi bland annat höja läraryrkets status, förbättra ledarskap och organisation, återupprätta en utbildningstradition med klassiska kunskaps- och bildningsideal. Menar allvar med att skolan är viktig kan vi inte acceptera skolor som inte fungerar. Att stänga en skola är ingen långsiktig lösning, det är en sista nödåtgärd.

  ANNIKA ECLUND (KD)

  skolpolitisk talesperson

  Fler debattartiklar om det fria skolvalet:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X