Ett farligt misstag av SVT Debatt

Under strecket
Publicerad
Annons

En ständig risk för statssponsrad tv är att den går de politiska makthavarnas ärenden, på direkt order eller som medlöpare. Sverige har motverkat problemet genom en buffertkonstruktion och tv-avgift istället för politiskt beslutade direktbidrag. Modellen har, tillsammans med en framväxande mångfald inom journalistkåren, varit lyckosam. Den 5 maj i år revs emellertid rågången mot makten av
SVT Debatt, när en av Sveriges mäktigaste politiker, Malmös starke man Ilmar Reepalu (S), ringde och krävde att inte få bli kritiserad. På redaktionen reagerade man genom att omedelbart lyda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons