Annons

Johan Eriksson:Ett dåligt beteende är alltid meningsfullt

Varför skäms vi när vi misslyckas? Varför röstar vissa på ett visst parti och ­andra på ett annat? Ja, varför beter vi oss som vi gör? En ny omfattande bok tar itu med dessa grundläggande frågor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Svaren som ­ges säger förvisso mycket om oss människor, men inte allt.

Under strecket
Publicerad

Hur kommer det sig att vi gråter när vi blir sårade?  På bild Roy Lichtensteins ”Crying girl” (1964).

Foto: IBL

Hur kommer det sig att vi gråter när vi blir sårade?  På bild Roy Lichtensteins ”Crying girl” (1964).

Foto: IBL
Hur kommer det sig att vi gråter när vi blir sårade?  På bild Roy Lichtensteins ”Crying girl” (1964).
Hur kommer det sig att vi gråter när vi blir sårade?  På bild Roy Lichtensteins ”Crying girl” (1964). Foto: IBL

Vad är psykologi? Å ena sidan kan man säga att det är ­något som vi i vårt vardagliga liv spontant ägnar oss åt hela tiden när vi med utgångspunkt i vår nedärvda psykologiska begrepps­apparat försöker förstå och förklara våra egna och andras känslor, tankar, handlingar och reaktioner. Å andra sidan är psykologi en i dag närmast oöverblickbar vetenskaplig disciplin inom vilken man till stor del studerar de psykologiska yttringarna med utgångspunkt i experimentella forskningsmetoder som i första hand hämtats från naturvetenskaperna. Betyder det att vi i jämförelse med den vetenskapliga psykologin bara rör oss på ytan när vi på en vardaglig nivå försöker förstå oss själva och andra? Är det så att vi i vår vardagspsykologi liksom famlar oss fram i mörkret och med hjälp av subjektiva kunskapsresurser och trubbiga begreppsliga verktyg försöker förstå något vars djupare förklaringsgrunder endast den vetenskapliga forskningen kan ge oss tillgång till? Borde vi ytterst tillfråga professorerna för att få de egentliga, verkliga och objektiva förklaringarna till varför vi känner, tänker, handlar och reagerar som vi gör? 

Annons
Annons
Annons