Annons
X
Annons
X

Ett brott riktat mot oss alla

Vi ska inte glömma att vi i Stockholm utsattes för ett terrorförsök så sent som i december förra året. Vi måste ständigt arbeta för att förebygga, möta och bekämpa terrorism samt extremism. Det skriver statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning av terrordåden i Norge för en vecka sedan.

Foto: FERDINAND OSTROP/AP

TERRORISM

Massakern på Utøya och bombdådet i Oslo kommer att påverka oss för lång tid framöver. Först och främst givetvis de drabbade och deras anhöriga. Men det kommer att påverka oss alla, eftersom attentatet riktar sig mot de värden som bygger upp vårt samhälle.

Sverige är ett land som vilar på värden som frihet, demokrati och respekt för människan, men vi vet att de inte står ohotade. Det finns de som ser på dessa värden med avsky. Ledda av mörka ideologier, fundamentalism eller blind dårskap skyr vissa av dem inga medel för att hota, skada eller mörda i hatets namn.

Svaret på hot mot vår frihet och demokrati måste vara mer frihet och demokrati.
Fredrik Reinfeldt

Annons
X

Händelserna i vårt grannland var ett utslag av extremism och vi ska inte underskatta att grogrunden för denna typ av extremism också finns i vårt land. Här finns rörelser som låter etnicitet eller religion avgöra människovärdet. I grunden är detta är vägval för Sverige som samhälle. Mot alla människors lika värde står tankar som delar upp människor. Mot intoleransen står sammanhållning, respekt och kärlek. Vi har alla ett ansvar för att ständigt vinna kampen för toleransen och människovärdet. Som partier har vi ett ansvar för inte bara vad vi själva säger, utan också att reagera och agera när intoleransen visar sig.

Terrordådet i Norge var ett uttryck för det blinda hatet. På något annat sätt kan det inte beskrivas. I vår del av världen, i vårt grannland, med vilket Sverige delar djupa historiska, politiska och mänskliga band revs den nordiska sommaren sönder av besinningslösa explosioner och skott avlossade i syfte att döda unga människor. Det var ett brott riktat mot oss alla. Ett brott riktat mot det vi står för.

Jag tror vi är många som den senaste veckan gått från en känsla av overklighet till avsky och djup sorg. Många av oss har blivit djupt berörda av barn och ungdomars berättelser om deras kamp för sina liv. Vi är många som själva har erfarenhet av att ha varit på läger likt det på Utøya eller har egna barn i tonåren.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverige har också ett ansvar att ställa upp med vad vi kan om det skulle behövas. Jag var därför tidigt i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg för att uttrycka mitt och Sveriges djupa deltagande, men också för att erbjuda vår hjälp. Det gäller fortsatt. Att vi som grannländer finns med varandra i med- och motgångar är en viktig del i det vi vill ska känneteckna vår nordiska gemenskap.

  Händelser av det slag vi nu har upplevt kantas alltid inledningsvis av mycket ovisshet. Bilden av vad som sker är ofta fragmenterad och omfattningen okänd. Vi behövde höja vår egen beredskap för att säkerställa att motsvarande hot, om de uppkom, skulle kunna avvärjas här i vårt land. Vi ska inte glömma att vi i Stockholm utsattes för ett terrorförsök så sent som i december förra året. Vi måste ständigt arbeta för att förebygga, möta och bekämpa terrorism samt extremism.

  Under ledning av justitieminister Beatrice Ask ser vi nu också över lagstiftningen kring vapeninnehav och ämnen som kan användas för framställning av sprängmedel. Detta som ett steg för att minska förekomsten av vapen i det svenska samhället. Vi fortsätter därtill vårt internationella samarbete mot extremism och terrorism. Allt detta för att kunna förebygga, möta och bekämpa terrorism samt extremism.

  Vi har ännu inte alla svar. Det finns dock ett tydligt och viktigt svar vi tillsammans ska ge. Det är att vi inte ger efter för hotet och våldet.

  Vi måste i de svåraste av prövningar visa på den styrka som finns i ett öppet och fritt samhälle. Svaret på hot mot vår frihet och demokrati måste vara mer frihet och demokrati. Vi kan var och en stå upp för det vi vill att vårt land och vår del av världen ska kännetecknas av.

  Sverige och de nordiska grannländerna är några av världens mest öppna och fria länder. Det vi har har vuxit fram under mycket lång tid och är något vi ska vara stolta över. Vår öppenhet och frihet ger utrymme för människor. Det skapar växtkraft, tillit och grogrund för utveckling. Allt detta är något vi måste försvara.

  Vi ska samtidigt vara medvetna om att våra öppna samhällen gör oss sårbara. Den som vill kan utnyttja det öppna samhället för att sprida hat eller död. Ett starkt rättsväsende med resurser och verktyg att skydda oss från brottslighet, våld eller terror behövs i ett öppet och fritt samhälle. Det kommer samtidigt aldrig vara ett tillräckligt svar.

  Det är som människor och medmänniskor vi kan visa på kraften i vår frihet och öppenhet.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FERDINAND OSTROP/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X