Annons

Ett bra läge att bygga spårväg istället för led

Under strecket
Publicerad

Miljöpartiet välkomnar Trafikverkets begäran att få planera om hela Södertörnsleden. Det ligger helt i linje med vad vi drivit i många år! Vi har för döva öron påtalat att hela projektet vilat på olaglig grund. Men Trafikverket har fortsatt planeringen och med stort påhejande från kommunledningen i Huddinge kommun, där även Kristdemokraterna ingår. Nu säger Trafikverket själva att ”de har lappat, lagat, fixat och donat – men till slut höll det inte längre”, de har inte haft koll på vare sig lagstiftning eller överklagandeprocess.

Den borgerliga majoriteten i Huddinge borde också se sitt eget ansvar (
Brännpunkt 6/3). Nu lamslås planering av bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner i Huddinge till följd av vägens försening. Man har blint följt Trafikverkets planering av Södertörnsleden, utan att ifrågasätta vare sig laglighet eller hur man på bästa sätt tillvaratar Huddingebornas intressen. Det gäller såväl ekonomi som miljö – där man inte haft koll på kostnaderna för vägen, värnat höga naturvärden och grönområden och inte heller sett till hälsoaspekter.

Annons
Annons
Annons