Annons

”Ett blåljusnät måste också skyddas fysiskt”

Ett säkert nät måste ha ett fysiskt skydd och det måste finnas ett system för personkontroll runt det. Det skriver Pär Nilsson, vd för säkerhetsföretaget Confidence International.

Under strecket
Publicerad

Till höger syns den trasiga 332 meter långa tv- och radiomasten Häglaredsmasten i Borås. De översta 200 meterna av masten rasade i maj 2016, efter att muttrar som hållit bultarna på plats hade skruvats av. Polisen misstänker sabotage.

Foto: Adam Ihse/TT

Pär Nilsson

Foto: Pressbild

Till höger syns den trasiga 332 meter långa tv- och radiomasten Häglaredsmasten i Borås. De översta 200 meterna av masten rasade i maj 2016, efter att muttrar som hållit bultarna på plats hade skruvats av. Polisen misstänker sabotage.

Foto: Adam Ihse/TT
Till höger syns den trasiga 332 meter långa tv- och radiomasten Häglaredsmasten i Borås. De översta 200 meterna av masten rasade i maj 2016, efter att muttrar som hållit bultarna på plats hade skruvats av. Polisen misstänker sabotage.
Till höger syns den trasiga 332 meter långa tv- och radiomasten Häglaredsmasten i Borås. De översta 200 meterna av masten rasade i maj 2016, efter att muttrar som hållit bultarna på plats hade skruvats av. Polisen misstänker sabotage. Foto: Adam Ihse/TT

Sverige planerar att bygga ett nytt kommunikationsnät för våra blåljusmyndigheter polis, ambulans och brandkår. Ett eget nät antas vara säkrare eftersom master, sändare och förbindelser är skilda från de allmänna mobilnäten. Inga andra än betrodda myndigheter ska få använda nätet, vilket ska skydda mot att obehöriga ”hackar” sig in. Genom att nätet sköts av ett statligt verk är tanken att en främmande makt inte ska kunna störa verksamheten genom att exempelvis bli storägare i driftbolaget.

Annons
Annons
Annons