Ett beslut som ingen vill ta ansvar för

Under strecket
Publicerad
Annons

Så småningom förstår jag att det tjänar ingenting till. Jag har ägnat dagen åt att söka bringa klarhet i det olycksaliga beslutet att ställa in minnesstunden som skulle ha ägt rum i Luleå domkyrka idag – ett årligen återkommande högtidlighållande av 27 januari, som är Förintelsens dag, det datum då Auschwitz befriades.

Den som främst har fått klä skott för beslutet är Domkyrkoförsamlingens komminister, Bo Nordin, som försökte förklara beslutet i Radio Norrbotten. (20/1)

Annons
Annons
Annons