Annons
X
Annons
X

Ett behörigt privilegium?

Lärarnas båda fackförbund är entusiastiska över regeringens förslag till ny skollag, som Jan Björklund presenterade igår. I alla fall över den del som innebär att bara de som är behöriga ska kunna få fast jobb som lärare.

I förstone kan detta låta rimligt: klart att barnen ska undervisas av kompetent personal. Fast riktigt så enkelt är det ju inte. När blev det till exempel självklart att en civlingenjör som under lång tid har arbetat som lärare alltid är sämre rustad att undervisa i naturvetenskapliga ämnen än
alla som har lärarexamen?

För övrigt är det bara några månader sedan regeringen lade en proposition om totalrenovering av lärarutbildningen. Dagens modell ger alltför många blivande lärare alltför lite av såväl ämneskunskap som undervisningsskicklighet, och den attraherar alldeles för många studenter med skrala gymnasiebetyg.

Annons
X

Så vad säger egentligen utbildningsministern? ”Lärarutbildningen är så dålig att den måste göras om i grunden och därför kräver vi att alla lärare ska ha den!?” Nej, inte riktigt – de flesta behöriga lärare har gått äldre utbildningar och lärt sig mer – men logiken är långt ifrån glasklar.

Det är av mycket stor betydelse att stärka läraryrkets ställning, däri har såväl Björklund som lärarfack rätt. Men ska man verkligen inleda projektet med att adla alla som har tagit sig igenom en lärarutbildning oavsett vilken deras faktiska duglighet är?

Om behörighetskravet ändå ska införas måste det samtidigt öppnas en snabb och realistisk genväg till behörighet för kvalificerade personer som råkar ha annat än lärarutbildning som akademisk merit – och på inga villkor får inställningen ”nu var den där frågan löst” tillåtas att sänka sig över debatten.

Under lång tid framöver kommer det att finnas ett stort behov av förslag till förändringar som kan få fler duktiga ungdomar till yrket, fler duktiga lärare att få bättre betalt och fler dåliga lärare att byta jobb.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X