Magnus Zetterholm:Ett barn är fött – men var och när?

Berättelsen om Jesu födelse är välkänd, men de faktiska detaljerna är motstridiga. Precis som evangelierna i stort uppvisar födelseberättelserna en egendomlig blandning av historia, teologi, myt och legend.

Under strecket
Publicerad

Typisk julkrubba med Josef, Maria, Jesusbarnet och de tre vise männen.

Foto: LEIF R JANSSON/TT
Annons

Av alla de berättelser om Jesus som finns i evangelierna är det sannolikt de som beskriver omständigheterna kring hans födelse och död som är mest kända. Ett skäl till detta är nog att dessa två centrala händelser i den kristna traditionen är kopplade till de två helger, jul och påsk, som trots den ökande sekulariseringen i samhället, ändå behållit en hel del förbindelser till de historiska händelser som ursprungligen gett upphov till dem. Detta gäller kanske i synnerhet julen. För även om det moderna julfirandet utvecklats ur en rätt egendomlig sammansmältning av disparata traditioner, varav somliga inte alls har särskilt mycket med kristendom att göra, så är det nog få människor som inte känner till att julen på något sätt har att göra med Jesus födelse.

De flesta, även de som annars har rätt begränsade kunskaper om kristna traditioner, brukar känna till berättelsen om hur Josef och Maria färdades från Nasaret till Betlehem - Maria, som tvingades föda i ett stall, eftersom det inte fanns plats för familjen på härbärget, skattskrivningen, kejsar Augustus, änglar som sjöng och herdar som samlades ledda av en stjärna. Eller var det de vise männen? Och hur var det med Herodes, som ville döda alla gossebarn, och flykten till Egypten? Det som är en smula förvirrande är förstås att det finns två olika versioner av hur det gick till när Jesus föddes, två versioner som inte är så lätta att harmonisera med varandra. Det är i Matteusevangeliet vi kan läsa om de vise männen, om stjärnan som ledde dem till Jesusbarnet och flykten till Egypten undan den onde Herodes medan Lukasevangeliet berättar om änglasången och herdarna som fann barnet lindat och lagt i en krubba.

Annons
Annons
Annons