Annons
X
Annons
X

Sex av tio företag kan erbjuda praktik till flyktingar

6 av 10 svenska företag kan tänka sig att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar. Det visar en undersökning gjord av IC Potential som SvD tagit del av. En stor utmaning är språkkunskaperna menar många av företagen.

I undersökningen har personalchefer på över 500 företag svarat på frågor om sysselsättning och 59 procent är positiva till att ta fram praktikplatser.

Mindre än en fjärdedel, 24 procent, svarade nej på frågan om de kunde tänka sig att erbjuda praktikplatser för nyanlända. Ett av företagen som är positiv till att tillhandahålla sådana platser är Bonver, som arbetar med bland annat apotekstjänster och logistik.

– Vi kan inte ta emot några mängder, men några åt gången. Men det är viktigt att de som börjar här har en grundkunskap i svenska, säger Cecilia Versteegh som är grundare och delägare i företaget till SvD.

Annons
X

Vad skulle det vara för typ av arbetsuppgifter?

– Det måste bli okvalificerade arbetsuppgifter om man inte kan validera kompetensen. Det är klart att om det kommer en farmaceut som kan lite svenska så kan den personen gå bredvid en farmaceut. Men annars så kan vi erbjuda plockning och packning på vårt logistikföretag.

När företagen fick ge sin bild av vilka de största utmaningarna är med att kunna erbjuda praktikplatser pekade många likt Cecilia Versteegh ut språkkunskaper. Därefter kom frågan om tillräcklig och översättningsbar kompetens och företagens egna resurser i form av exempelvis att kunna tillhandahålla handledare.

Exempelvis svarar ett företag i undersökningen att "den stora svårigheten är att vi har så mycket att göra själva att ingen har tid för handledning". En bild som Ralph Petersson, personalchef på Assa Abloy Entrance Systems, instämmer i. Han menar att det kan vara svårt att hitta tid till att ta hand om praktikanten. Företaget har i dagsläget inga praktikplatser men kan tänka sig att erbjuda sådana.

– Men man måste kunna någorlunda engelska.

Frågan om kulturella utmaningar och stöd från arbetsförmedlingen anses bara av några få företagsföreträdare vara ett problem. Men bland dem som har pekat ut frågan som ett hinder lyfts att det kan vara svårt att få tag i arbetsförmedlingen och svårt att få tydliga svar.

Sett till bransch så är samtliga branscher positiva till att erbjuda praktikplatser. Allra mest positiva är offentlig förvaltning vilket kan båda gott för dem som vill ha en praktikplats och kanske på sikt ett arbete.

I offentlig förvaltning bedömde 35 procent av personalcheferna inför slutet av 2015 att de skulle öka antalet anställda under förra årets fjärde kvartal, jämfört med tredje kvartalet. Bara 11 procent trodde att de skulle se en minskning jämfört med föregående tre månader.

Bland de företag som har valt att svara nej till praktikplatser så finns en liten övervikt inom tillverkningssektorn, vilket får en viss förklaring i deras svar. Flera tillverkningsföretag tar upp att det finns många regler och föreskrifter, ofta på svenska, som praktikanten ska klara av att leva upp till.

Bland dem som oroar sig för språket finns också framförallt tjänsteföretag och företag inom parti- och detaljhandeln. I den sistnämnda kategorin pekar hälften av företagen ut språket som en stor utmaning.

Totalt sett så vittnar de 509 personalcheferna som har svarat om en positiv syn på sysselsättningen under slutet av 2015 – 20 procent fler trodde på ökad sysselsättning jämfört med dem som trodde att sysselsättningen skulle gå ner.

Den enda bransch där sysselsättningen i branschen som helhet väntades stå still är tillverkningsindustrin. I alla andra branscher tror flest företag på en ökning. Allra positivast är inom handel där över hälften, 54 procent, tror att de kommer se en ökning av antalet anställda när de ser tillbaka på förra årets sista kvartal.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X