Ögonfransgecko.
Ögonfransgecko. Foto: Helena Larsson/TT

Ett av en ödlas 6 864 sätt att kommunicera

Ödlor kommunicerar med varandra på fyra sätt: genom att ändra kroppshållningen, ha olika många ben i marken, nicka och blåsa upp halsen. Det låter enkelt, men det finns 6 864 möjliga kombinationer av kroppshållningar.

Publicerad

Wittgenstein använder ordet ”grammatik” på ett sätt som visar skillnaden mellan ett traditionellt och ett mer fenomenologiskt perspektiv på språk. Grammatik betraktas i vanliga fall som samtliga regler och principer för hur man talar och skriver ett språk. Också Wittgenstein menar att meningsfullt språkbruk är knutet till regler, men han använder ordet ”grammatik” för ett vidare system av regler som bestämmer om ord används på ett meningsfullt sätt.

Grammatiken består enligt honom alltså inte av tekniska instruktioner för att lära sig ett språk och använda det korrekt, utan den ger uttryck för ett meningsfullt språkbruk. Sambandet mellan ett språk och dess praktiker är starkt. Ett språks betydelse kan inte behandlas fristående från de praktiker som språket används genom, och detta måste grammatiken ta hänsyn till.