Ett av de grövsta justitiemorden i Sverige

Sigismund, porträtt målat av Martin Kober.
Sigismund, porträtt målat av Martin Kober.

Ett av de mest bortglömda, och mest lagvidriga, regentskiftena i svensk historia är störtandet av Sigismund på 1590-talet. Sigismund var laglig kung och bröt inte mot några förpliktelser, men trots det vräktes han från tronen av sin makthungrige farbror. Hur gick det till?”

Under strecket
Publicerad
Hertig Karl.

Hertig Karl.

Annons

Sett i ett efterhandsperspektiv är historien en av de tristaste i vårt förflutna. Ett internt gräl i kungafamiljen kastade in Sverige och Polen i decennier av förödande krig, som båda nationerna hade mått bäst av att slippa. Kampen om den svenska kronan på 1590-talet är därmed ett avskräckande praktexempel på vad som kan ske när maktspelet är några för förunnat och folk måste anpassa sig efter härskarnas vilja.

Det började med att Johan III avled år 1592. Han efterträddes av sonen Sigismund, som redan var kung av Polen. Detta orsakade problem, eftersom kungen inte kunde vara i båda länderna samtidigt. Efter utdragna diskussioner fattades i januari 1593 ett beslut om hur regeringen skulle gå till. Johans bror, hertig Karl, erkändes som riksföreståndare, och de svenska rådsherrarna fick stort inflytande. Under Sigismunds vistelse i Sverige 1593–1594 ägde fortsatta förhandlingar mellan parterna rum, men situationen förblev spänningsfylld eftersom alla ville ha mer att säga till om. De år som följde kännetecknades därför av en allt intensivare kamp mellan hertig Karl, rådsherrarna och kungen, som trots att han befann sig i Polen försökte behålla makten i egna händer via svenska ståthållare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons