Annons
Recension

The hemlock cup. Socrates, Athens and the search for the good lifeEtt andra försvarstal för dödsdömd filosof

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Även om Sokrates, som Bertrand Russell påstod, kanske är den ende filosof vars namn alla känner till, är det svårt att få en klar och enkel bild av honom och hans tänkande, eftersom han själv inte skrev ned sina idéer. Vid sidan av några skrifter av Xenofon, är vår föreställning om Sokrates nästan helt och hållet formad av hur Platon i sina dialoger skildrar honom.

I dessa texter framstår Sokrates som en anspråkslös, klurig och sanningssökande tänkare som med sina frågor om det högsta goda, det rätta sättet att leva och hur begrepp som dygd, måttlighet, skönhet och mod egentligen ska definieras ömsom entusiasmerade, ömsom provocerade folk på gator och torg i Aten. Till många av sina samtalspartners förtret hävdade han emellertid att han själv inte hade några svar och att hans vishet bestod i att han inte trodde sig veta vad han inte visste.

Annons
Annons
Annons