Annons
X
Annons
X

Etiskt arbete utan resultat

SvD granskar: etiska fonder Svenska etiska fonder investerar i miljö­skadliga och oetiska bolag i syfte att påverka dem i positiv riktning. Men när SvD Näringsliv sätter press på fondcheferna visar det sig att ingen av de största etiska ­fonderna någonsin lyckats påverka ett bolag positivt.

Handelsbanken Fonders vd Katja Bergqvist, Nordeas analyschef med CSR-ansvar Sasja Beslik, KPA Pensions miljöchef Kerstin Grönwall och SEB Fonders fondchef Tove Bångstad.

Handelsbanken Fonders vd Katja Bergqvist, Nordeas analyschef med CSR-ansvar Sasja Beslik, KPA Pensions miljöchef Kerstin Grönwall och SEB Fonders fondchef Tove Bångstad. Foto: HANDELSBANKEN, BJÖRN LARSSON ASK, KPA PENSION, CAROLINE TIBELL

–Ibland investerar vi i ett bolag för att de gör något som vi är emot och då agerar vi, säger SEB:s fondchef Tove Bångstad.

Hon kan däremot inte svara på om fondbolaget med sin placering i miljöförstörande bolag på något sätt har lyckats förändra bolagen i positiv riktning. Och hon är inte ensam. Sveriges fyra största fondförvaltare som SvD Näringsliv intervjuat kan inte ge något exempel på om deras ”aktiva ägande” i vad som kan betraktas som ett oetiskt bolag har lyckats förändra verksamheten i positiv riktning.

SEB:s globala etikfond investerar bland annat i två stora oljesandsproducenter och utvinningen beskrivs av Greenpeace som den enskilt värsta miljö- och klimatboven i modern tid. Efter att SvD Näringsliv upprepat frågan ”om det finns något konkret exempel på när SEB har fått sin vilja igenom” ett antal gånger med olika formuleringar, kommer till sist svaret:

Annons
X

–Nej, jag har inget konkret exempel som jag kan lämna ut här och nu, säger Tove Bångstad.

Swedbank Fonder var 1980 en av de första förvaltarna som startade etiska fonder. Carina Tovi, vd för Swedbank Robur Fonder, säger att de jobbar utifrån principen ”bäst i klassen” och att deras etiska fonder placerar i de bästa bolagen i alla branscher.

Bolagets etiska fonder utesluter vissa bolag som sysslar med alkohol, tobak och vapen, poängterar hon. Men däremot finns ett flertal bolag i portföljen som är verksamma inom oljesandsutvecklingen.

Att till exempel Statoil, som investerar i oljesand, är ett av de bästa oljebolagen i sektorn är långt ifrån en allmän uppfattning. Men Carina Tovi håller fast vid att dessa bolag är bäst i branschen. Hon betonar att fondbolaget alltid för en dialog med de bolag i portföljen som sysslar med miljöförstöring.

–Nu kan jag inte svara specifikt för oljebranschen om det har lett till någonting. Men anledningen till att vi håller fast vid den här typen av investeringar är att vi ser att det ger resultat och vi tror att det är ett bättre sätt än att bara utesluta dem, säger hon.

Men svaret på SvD Näringslivs huvudfråga blir till sist att det, under alla år, inte finns något konkret exempel på när fondbolagets påverkan gett resultat.

–Vi kommer att se över de här bolagen igen och se om vi ska ha dem kvar, säger Carina Tovi.

I Handelsbanken Fonders etiska portfölj finns Kanadas tre största oljesandsproducenter. Vd Katja Bergqvist anser att benämningen etisk är svår i och med att det ligger i betraktarens egna ögon.

–Är vi inne i ett bolag där vi verkligen ogillar verksamheten kommer vi snarare att exkludera det, säger Katja Bergqvist.

Menar du att ni gillar de bolag ni har idag som utvinner oljesand?

–Nej, men där fortsätter ännu diskussionen med bolagen. Det kan mycket väl bli så att vi avvecklar dessa innehav.

Varför äger ni dem då?

–Våra etiska fonder är regelbaserade och har exkludering av vissa branscher, bland annat alkohol, tobak och vapen. Då kan det finnas andra innehav i portföljen som kunder kan tycka är oetiska, säger hon och tillägger att fondbolaget nu ska ta en diskussion om namngivningen ”etiska fonder”.

Katja Bergqvist understryker att det både kan finnas inslag av exkluderande och av aktivt ägande. Ibland går de ihop med andra investerare för att sätta press på ett bolag med verksamhet de inte stödjer. Men inte heller Handelsbankens Fonder har trots så kallat ”aktivt ägande” lyckats driva igenom något konkret positivt resultat.

I Nordeas globala aktiefond förekommer en rad oljebolag som utvinner oljesand i kanadensiska Alberta.

–Vi har gjort bedömningen att de här bolagen förstår sina risker och kan hantera dem, säger Sasja Beslik, analyschef med CSR-ansvar på Nordea Fonder.

Han berättar att Nordea fonder har ”ställt sig positiva” till att oljejätten Shell ska redovisa hur bolaget hanterar risker samt öka sin transparens kring resultat av riskhanteringen vad gäller utvinningen i Alberta. Även Statoils riskhantering har Nordea fört upp på agendan, enligt Beslik.

Men någon konkret förändring har man inte lyckats driva igenom.

–Inte än. Det vi har lyckats med är att få Statoil att inse att de måste redovisa publikt hur de ska hantera riskerna gällande Alberta, gör de inte det kommer det att påverka vår syn på deras verksamhet. I Statoil är det ingen process man gör på två veckor, det kan ta tid.

Annons
Annons
X

Handelsbanken Fonders vd Katja Bergqvist, Nordeas analyschef med CSR-ansvar Sasja Beslik, KPA Pensions miljöchef Kerstin Grönwall och SEB Fonders fondchef Tove Bångstad.

Foto: HANDELSBANKEN, BJÖRN LARSSON ASK, KPA PENSION, CAROLINE TIBELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X