Chacmababianer i Zambia.
Chacmababianer i Zambia. Foto: TT

Etikettsbrott uppskattas inte av en babian

Babianer är sociala djur, och i deras språk är det inte en neutral handling att nonchalera varandra. Etologen Barbara Smuts studerade djuren i 25 år och lärde sig långsamt att uppfatta omgivningen som en babian.

Publicerad

Etologen Barbara Smuts studerade babianer i Kenya och Tanzania under 25 år. Den grupp som hon bäst lärde känna var Eburru Cliffs Troop, en grupp med cirka 135 babianer som rörde sig över ett område på 70 kvadratkilometer. Smuts följde dem varje dag under två år, från soluppgången till solnedgången. Hon sov dock på annan plats. I början träffade hon inga andra människor på flera månader men senare sov hon i ett läger med andra forskare, som hon dock inte hade så mycket kontakt med.

När Smuts inledde studien försökte hon närma sig babianerna för att få en bättre bild av deras beteenden. Hon gick emot dem, stannade när de rörde sig bort från henne, väntade tills de slappnade av igen och fortsatte. Den strategin var inte särskilt framgångsrik. Efter ett tag upptäckte hon vilka signaler babianerna gav varandra när hon kom nära – mammorna ropade på ungarna och andra gjorde gester åt varandra – och lärde sig att hejda sig innan det blev så spänd stämning att babianerna gav sig i väg. När hon väl kom underfund med det kunde hon snabbt komma mycket nära babianerna.