”Etiken sätts åt sidan när hjortkalvar får skjutas”

Vi förstår att vilda djur kan orsaka olika skador. Men problem med lönsamhet hos spannmålsodlare och skogsägare ska inte lösas med oetiska regler kring skyddsjakt, skriver en rad professorer.

Under strecket
SvD
Publicerad

En dovhjort med sin kalv. När jakt nu i stort sett släpps fri året om, innebärt det stort lidande för hindar som både kan skjutas högdräktiga eller få en nyfödd kalv skjuten, skriver artikelförfattarna.

Foto: Andrew Mason/REX
Annons

Regeringens ändring i jaktförordningen gällande skyddsjakt på kron- och dovhjort innebär att man utan beslut från länsstyrelse kan skjuta nyfödda kalvar. Beslutet innebär också att man inom ramen för denna skyddsjakt får jaga när hindarna (hondjuren) är högdräktiga. Förutom att förslaget är oetiskt och torde väcka anstöt hos många människor, har regeringen i och med regeländringen totalt negligerat kunskap om hjortdjurens förvaltning, beteende och ekologi. Förvånade är också att denna regeländring kommer från en regering som anser sig ha en stark natur- och miljöprofil.

Vi riktar även stark kritik mot själva beslutsprocessen, där regeringen och Naturvårdsverket har drivit igenom ett ogenomtänkt förslag utan att ta någon som helst hänsyn till de etiska och biologiska aspekter som framkommit under remissförfarandet.

Annons
Annons
Annons