Annons

Mats Burström:Estlands jord fylld av gömda minnen

Hösten 1944 flydde 70 000 ester sina hem undan den sovjetiska ockupationen. De hoppades snart kunna återvända och gömde husgeråd, foton, dagböcker och andra ägodelar i jorden. Idag är föremålen symbolladdade minnen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Detalj ur Aleksander Raukas skattkarta.

Bild 1 av 1

Detalj ur Aleksander Raukas skattkarta.

Bild 1 av 1
Detalj ur Aleksander Raukas skattkarta.
Detalj ur Aleksander Raukas skattkarta.

Estlands moderna historia är dramatisk. I ett hemligt tilläggsprotokoll till Molotov–Ribbentrop-pakten, det icke-aggressionsavtal som Sovjetunionens och det nazistiska Tysklands utrikesministrar undertecknade i Moskva i augusti 1939, delades östra Europa upp i en sovjetisk och en tysk intressesfär. Estland kom att tillhöra den sovjetiska sfären och därmed beseglades landets öde som självständig nation.

Annons
Annons
Annons