Recension

Rättad utgåvaEsterházys litterära sorgearbete

Ord för ord, mening för mening monterar Péter Esterházy ner den ljusa fadersbilden från förra romanen. En skoningslös uppgörelse med svek och förräderi. Ändå är porträttet av fadern inte entydigt, skriver Steve Sem-Sandberg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Få böcker är mer förknippade med litterära skandaler än Rättad utgåva. Péter Esterházy hade precis givit ut ”Harmonia Caelestis” (på svenska 2004) - denna väldiga romanfresk om hans far och berömda adelssläkt - när ”Rättad utgåva” på våren 2002 slog ned som en bomb i det litterära Ungern. Allt det som i ”Harmonia Caelestis” var sagt och skrivet om fadern var falskt, hette det nu. Mátyás Esterházy var inte alls den gode och trygge, hårt arbetande, socialt begåvade och av de kommunistiska myndigheterna brutalt straffade familjeförsörjare som han framställts som. Han var en angivare och spion som under kodnamnet Csanádi i 30 års tid, från 1957, ägnat sig åt att ange och förråda sina närmaste vänner.

Péter Esterházy upptäckte faderns förräderi först efter det att han avslutat ”Harmonia Caelestis”, och det är naturligtvis svårt att läsa någon av böckerna utan den skugga som avslöjandet
kastar över dem. Det var i alla fall vad jag gjorde när jag anmälde den tyska översättningen av ”Rättad utgåva” under strecket i SvD (23/6 2003). När jag nu får tillfälle att läsa om boken i svensk översättning fäster jag mig delvis vid andra saker.
”Rättad utgåva” är precis vad titeln säger. Efter att ha redogjort för upptäckten av faderns akter på inrikesministeriet går Esterházy igenom rapporterna ord för ord. Boken består i stort av avskrifter från dessa rapporter och säkerhetstjänstens kommentarer till dem, tryckta i rött.
Mot dem ställer Esterházy sina egna reflektioner och kommentarer, minnesfragment, citat ur ”Harmonia Caelestis”. Man kan läsa det som ett giganiskt litterärt sorgearbete där sonen, ord för ord, mening för mening, repar upp den bild av fadern han så omsorgsfullt tråcklat ihop i den tidigare boken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons