Annons

Erkänn Palestina som fri stat

Trots att Palestina uppfyller kraven för att godkännas som en egen stat vacklar den svenska regeringen. Vår fråga till Carl Bildt är: på vilka grunder väljer regeringen att Sverige inte ska godkänna Palestinas rätt att existera?, skriver riksdagsledamöter från S, MP och V.

Under strecket
Publicerad

Mellanösternkonflikten är en av de mest utdragna konflikterna i världen. I centrum står frågan om hur israeler och palestinier ska leva i fred. Konflikten har blivit en symbolfråga med politiska, kulturella och religiösa dimensioner långt utanför regionen.

Fred mellan Israel och Palestina är inte bara eftersträvansvärt i sig, utan också en nyckel till en fredligare och tryggare värld.

Annons
Annons
Annons