Erik Ringmar: Staten hotar den akademiska friheten

Erik Ringmar
Erik Ringmar Foto: Emma Lord /Lunds Universitet

Det statliga programmet för “jämställdhetsintegrering” vill göra universiteten till fullt jämställda institutioner. Anställda och studenter ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vad kunde vara mer lovvärt? Ingenting att bråka om. Men det statliga programmet hotar den akademiska friheten och därmed hela poängen med universiteten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vad man inte ser om man läser de jämställdhetspolitiska målen är hur de goda intentionerna fungerar i klassrummen, i praktiken. Runt om i landet har institutionsstyrelser antagit kvoter för den kurslitteratur som ska användas i undervisningen. En ofta använd tumregel säger att åtminstone 40 procent av litteraturen ska vara skriven av kvinnliga författare. Eftersom litteraturlistorna gjorts till lagligt bindande dokument kommer de som inte följer dem att begå tjänstefel.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons