Aktieanalys

Daniel Svensson: Teknikskiften osäkra – 5G ett frågetecken

Telekombolaget Ericsson var fjolårets stora kursvinnare bland storbolagen. Kan det hålla i sig i år? Börsplus tar en titt på värderingen efter bokslutet för 2018.

Läs mer om Ericssons framtid
Ericssons vd Börje Ekholm.
Ericssons vd Börje Ekholm. Foto: Tomas Oneborg

Den fina trenden av resultatförbättring för Ericsson (80,30 kr) höll i sig även under fjolårets sista kvartal. Här är några siffror kring helåret:

Ericsson 2018 2017
Nettoomsättning, mdr 210,8 205,4
Tillväxt 3%
Rörelseresultat (justerat*), mdr 9,3 -26,2
Rörelsemarginal 4,4% -12,8%
Varav Networks, mdr 21,2 15,3
Varav Digital Solutions, mdr -8,5 -24,8
Rörelseresultat, mdr 1,2 -34,7
Rörelsemarginal 0,6% -16,9%
Vinst/aktie, kr -1,98 -9,94
Utdelning/aktie, kr 1,00 1,00
* Exklusive omstruktureringskostnader

Det som framför allt är i fokus är ökningen av det justerade rörelseresultatet och justerade marginalen. Ericsson har lovat överträffa 10 procents marginal 2020 och nå mer än 12 procent från och med 2022 och framåt.

Just nu drivs förbättringen mycket av att Ericssons viktigaste affärsområde Network går bra. I Q4 blev beställningarna från kunder i USA oväntat stora och Network konverterar de ökade intäkterna till god resultattillväxt.

En tolkning är att Ericsson nu skördar frukterna av en omställning till en ny plattform för sina radiobasstationer (ERS) som dels har bra produktionsekonomi, dels tilltalar kunder som stegvis vill förbereda sig för 5G och samtidigt lösa problemet med exploderade datamängder i nätet här och nu. Ericsson har vänt trenden och tar sedan ett drygt år marknadsandelar igen.

Svagheten i rapporten är de stora engångskostnaderna. Det rapporterade resultatet på dryga miljarden är inget att ringa hem om. Detta bortser börsen från nu men framöver har Ericsson lovat att omstruktureringskostnaderna ska klinga av. I år spår man 4-5 miljarder. Framöver 1 procent av omsättningen.

Kassaflödet efter investeringar på 3 miljarder (10,1) imponerar inte heller. Ericsson lyfter fram att man binder mer kapital i kundfordringar som följd av den ökade affärsvolymen.

Ericsson värderas nu ungefär i linje med andra stora tillverkare av IT- och telekomutrustning som framgår i tabellen nedan. Kanske är det lite orättvist snålt givet att koncernen 2021 fortfarande inte nått normal lönsamhet, enligt styrelsens målbild, och ska öka sina marginaler ett snäpp under åren som kommer?

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2019E % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 %
Ericsson 35,8 15,4 9,9 1,1 8,2 1,2
Nokia 37,2 13,9 8,6 1,1 11,8 2,9
Cisco 11,1 13,8 11,2 3,6 31,7 3,9
Juniper 2,1 12,7 8,2 1,6 18,6 2,4
IBM -16,3 9,4 10,5 1,9 17,9 -0,7
Qualcomm -20,7 11,5 11,7 3,3 23,3 0,3
Genomsnitt 8,2 12,8 10,0 2,1 18,6 1,7
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2019E Förväntad årlig tillväxt 2018-2020

Möjligen kan man argumentera för aktien på så vis. Börsplus är inte övertygade, dock. I korthet:

  • Förbättringen framöver måste till större del komma från förlusthärden Digital Solutions. Att lyfta den rörelsen från usel till halvdan kan mycket väl bli svårare än att trimma Networks från halvdan till lysande lönsamhet. Inom Digital saknar man de viktiga skalfördelar som Ericsson har inom Network, till exempel.
  • Vändningen från nu måste ske med betydligt mindre stöd av reserveringar som befriar resultatet från förlusthärdar. Ericsson guidar för att dessa kostnader sjunker mot 4 miljarder i år och ned mot 1 procent av omsättningen framöver. Hittills har börsen bortsett från dessa kostnader. Klingar de inte av som väntat kan det ändras.
  • 5G ett frågetecken. En viktig faktor i vändningen för Ericsson-aktien är att investeringarna i den nya generationens utrustning för mobilnät, 5G, kommit igång tidigare än väntat. USA och Kina leder den trenden. Men teknikskiften är osäkra. Det finns farhågor om att Ericssons framgångar beror mycket på en bra portfölj för kunder som migrerar ett 4G-nät mot 5G, men att de ligger sämre till när helt nya nät ska byggas.

Det som kan ändra bilden rätt mycket i positiv riktning för Ericsson är om Huawei tappar betydande andelar av marknaden som följd av bojkott i västvärlden. Samtidigt finns förstås risken att Ericsson missgynnas i Kina.

Idag meddelar Vodafone att de stoppar 5G-utbyggnad i väntan på klarhet kring hur myndigheterna ser på Huawei-utrustning (betallänk). Effekterna av Huawei-situationen är svåra att sia kring.

Ericsson
Börskurs: 80,00 kr
Antal aktier (miljoner): 3 303,0
Börsvärde: 264 240 Mkr VD Börje Ekholm
Nettokassa: 35 871 Mkr Styrelseordförande Ronnie Leten
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 210 838 215 055 219 356 223 743
- Tillväxt 4,7% 2,0% 2,0% 2,0%
Rörelseresultat* 1 242 6 753 19 742 22 374
- Rörelsemarginal 0,6% 5,0% 9,0% 10,0%
Resultat efter skatt -6 530 4 540 13 416 15 197
Vinst per aktie -1,99 1,37 4,10 4,60
Utdelning per aktie 1,00 1,00 2,00 2,50
Direktavkastning 1,3% 1,3% 2,5% 3,1%
Avkastning på eget kapital -7% 5% 14% 14%
Operativt kapital/omsättning 7% 9% 12% 14%
Nettoskuld/EBIT -28,9 -5,2 -2,0 -1,9
P/E -40,3 58,4 19,5 17,4
EV/EBIT 183,9 33,8 11,6 10,2
EV/Sales 1,1 1,1 1,0 1,0
* Ink omstruktureringskostnader

Ovan finns vår snabbskiss på hur Ericsson kan utvecklas finansiellt sett kommande år. I stort följer vi bolagets och aktieanalytikernas prognoser. Utrustningsbolagen värderas kring 10 gånger rörelsevinsten. Om vi ger Ericsson lite mer än så, 12 gånger, finns en avkastningspotential kring 20 procent för aktien.

Det känns halvdant givet riskerna. Är det rent av så att börsen nu börjar läsa in att Ericsson överträffar sina mål? Lite tidigt i så fall, tycker vi.

Notera att den stora nettokassan (11–12 kr/aktie) är en viktig komponent i värderingen. Ericsson har dock svag historik inom kapitalallokering med låga utdelningar till förmån för misslyckade förvärv och överlag en icke-optimalt stor kassaposition. Kommer den stora kassa bara förbli "döda" pengar i balansräkningen som aldrig kommer ägarna till del? Årets utdelning är låg, kan man notera.

Men möjligen kan nya huvudägaren Cevian, som har större position i Ericsson än Investor, bädda för en förändring på den punkten?

Börsplus har en neutral syn på aktien.

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

Ericssons vd Börje Ekholm.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X